lienhe@luatgianghiem.vn

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Theo quy định của pháp luật, các trung tâm muốn hoạt động tư vấn du học thì phải xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học tại Sở giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ khách hàng phải nộp kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của nhân viên tư vấn. Luật Gia Nghiêm xin đưa ra cách thực đăng ký học để được cấp chứng chỉ và nội dung khóa học để khách hàng nắm rõ thông tin.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

I. Chứng chỉ tư vấn du học

1. Học chứng chỉ tư vấn du học ở đâu?

– Học viện quản lý giáo dục

2. Đối tượng cấp chứng chỉ tư vấn du học

1. Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

3. Chương trình cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn du học

1. Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:

– Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;

– Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

Tập trung

Tự học

I NỘI DUNG BẮT BUỘC

 

 

  Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục

18

45

1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục

12

36

2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

3

9

3 Hội thảo 1

3

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1
  Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới

21

54

4 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam

3

9

5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới

5

15

6 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài

5

15

7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài

5

15

8 Hội thảo 2

3

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2
  Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học

24

63

9 Kỹ năng tư vấn du học

15

45

10 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học

3

9

11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh

3

9

12 Hội thảo 3

3

II NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung)

10

30

13 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế

5

15

14 Phát triển giáo dục quốc tế

5

15

15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học

5

15

16 Giải quyết tranh chấp

5

15

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

4. Thời gian và học phí khóa học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

– 15 ngày ( 8 buổi trên lớp, 7 buổi thực hành tại cơ sở)

– Học phí: 2.000.000 VNĐ/người/khóa

II. Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học của Luật Gia Nghiêm

– Tư vấn, hướng dẫn toàn bộ quy trình chuẩn bị hồ sơ từ việc lựa chọn đặt tên, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, hồ sơ nhân viên…đáp ứng đủ điều kiện cho việc thành lập trung tâm tư vấn du học;

– Soạn thảo đơn xin thành lập trung tâm tư vấn du học

– Lập đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm theo các quy định của pháp luật hiện hành;

– Soạn thảo quy chế tổ chức và đào tạo đối với trung tâm theo quy định của pháp luật;

– Đại diện doanh nghiệp giao dịch, tiến hành các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp phép;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền, nhận kết quả và khiếu nại nếu có;

Thời gian cấp giấy phép

Thời gian được cấp giấy phép trung tâm tư vấn du học là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.

>> Xem ngay thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học để nắm rõ các bước thành lập trung tâm.


Bài viết liên quan

Đánh giá