lienhe@luatgianghiem.vn

Công bố thực phẩm sản xuất trong nước

công bố thực phẩm sản xuất trong nước

Công bố thực phẩm sản xuất trong nước

Theo quy định của pháp luật VN thì các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường thì phải có trách nhiệm công bố thực phẩm sản xuất trong nước tại Chi Cục an toàn Vệ sinh thực phẩm .

Tổ chức, cá nhân này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và có số xác nhận công bố của Chị Cục an toàn Vệ sinh thực phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn của sản phẩm đưa ra thị trường và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

công bố thực phẩm sản xuất trong nước

công bố thực phẩm sản xuất trong nước

I. Thẩm quyền

Chi Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận, Giấy xác nhận đối với: thực phẩm thường sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

II. Các công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện cho khách hàng:

a. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố thực phẩm sản xuất trong nước như:

– Hướng dẫn những quy định của pháp luật về việc Công bố thực phẩm sản xuất trong nước;

– Tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gửi mẫu đi kiểm nghiệm.

– Hướng dẫn thủ tục Công bố thực phẩm sản xuất trong nước;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Công bố thực phẩm sản xuất trong nước;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan;

b. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với các yêu cầu thực hiện công việc.

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố thực phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

– Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

c. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Công bố thực phẩm, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Gia Nghiêm sẽ tiến hành soạn hồ sơ Công bố thực phẩm cho khách hàng;

– Đại diện nộp hồ sơ Công bố thực phẩm cho khách hàng tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả đã nộp hồ sơ cho khách hàng;

– Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận Công bố thực phẩm cho khách hàng

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có)

III Hồ sơ công bố thực phẩm sản xuất trong nước

Giấy tờ Luật Gia Nghiêm soạn:

1. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

2. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm

3. Kế hoạch giám sát định kỳ

4. Kế hoạch kiểm tra chất lượng

5. Quy trình sản xuất và thuyết minh

Giấy tờ khách hàng cần cung cấp:

1. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

2. Nhãn sản phẩm

3. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, do Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận

4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thực phẩm

5. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương;
( Nếu có thời hạn của bản công bố tiêu chuẩn chất lượng là 5 năm thay cho 3 năm )

6. Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ

7. Thông tin chi tiết về sản phẩm:
+ Trạng thái, Màu sắc, Mùi vị
+ Công dụng
+ Thành phần cấu tạo
+ Thời hạn sử dụng
+ Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
+ Chất liệu bao bì và quy cách bao gói
+ Tên và địa chỉ nhà sản xuất

IV. Quy trình thực hiện công việc

1. Thiết lập hồ sơ Công bố phù hợp quy định An toàn thưc phẩm

– Tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gửi mẫu đi xét nghiệm => Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm.

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

– Dự thảo nhãn phụ của sản phẩm

2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

– Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội

– Nhận kết quả công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi