lienhe@luatgianghiem.vn

Thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng

Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, để có tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu, nhà thầu phải tiến hành đăng ký nhà thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhận thấy việc đăng ký đấu thầu qua mạng đều bị vướng mắc các vấn đề sau:

• Tốn thời gian đọc các hướng dẫn đăng ký do Cục quản lý Đấu Thầu hướng dẫn trên hệ thống

• Không có trình duyệt IE, hoặc cài đặt khó khăn

• Đơn đăng ký kê khai sai hoặc thiếu sót

• Hồ sơ được duyệt muộn hoặc thất lạc do sai sót của đơn vị chuyển phát

• Chuyển khoản chi phí tham gi hệ thống đấu thầu quốc gia không thành công

Các vấn đề trên làm chậm trễ thời gian đăng ký đấu thầu qua mạng, dẫn đến không thể tham gia đấu thầu được.
Để giúp cho các nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký được nhanh chóng, không phải tốn thời gian ngồi đọc hướng dẫn, tốn thời gian do kê khai sai, Luật Gia Nghiêm xin cung cấp dịch vụ đăng ký đấu thầu qua mạng như sau:

Đăng ký đấu thầu qua mạng

Đăng ký đấu thầu qua mạng

I. Cơ sở pháp lý

• Luật đấu thầu 2013

• Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

• Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

II. Thẩm quyền

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

III. Các bước đăng ký đấu thầu qua mạng

  1. Đăng ký thông tin nhà thầu
  2. Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
  3. Nhận chứng thư số
  4. Đăng ký người sử dụng chứng thư số

IV. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

• Bản sao Quyết định thành lập hoặc  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký;

• Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký.

V. Chi phí và thời gian thực hiện

Phí nhà nước:

  • Nhà thầu: 550.000VNĐ
  • Bên mời thầu: Không mất phí

Thời gian: 2 ngày làm việc

* Nếu Quý khách hàng cần nhanh hơn vui lòng liên hệ Luật Gia Nghiêm để được hỗ trợ.

VI. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

• Tư vấn cho khách hàng liên quan đến nội dung các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia.

• Tư vấn khách hàng soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký đấu thầu qua mạng.

• Đại diện cho khách hàng để tiến hành thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng.


Bài viết liên quan

Đánh giá