lienhe@luatgianghiem.vn

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mỗi sản phẩm đều có hình dáng riêng của nó, nhưng để đăng ký độc quyền kiểu dáng sản phẩm thì sản phẩm đó phải đáp ứng đủ điều kiện thì mới được bảo hộ. Luật Gia Nghiêm xin gửi thông tin tới quý khách hàng về điều kiện cũng như thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong bài viết dưới đây:

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

I. Cơ sở pháp lý

• Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

• Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

• Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

• Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

II. Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Thẩm quyền

Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học công nghệ

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Có tính mới;

Lưu ý: nếu quý khách hàng đã công bố công khai kiểu dáng công nghiệp ra thị trường sau đó mới tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ bị từ chối do mất tính mới bởi chính nó

+ Có tính sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

• Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

• Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp; (05 bộ);

• Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (03 bộ); (Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp có thể nộp sau nếu trong đơn đã có bản tiếng nước ngoài của tài liệu đó)

• Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, trong trường hợp trên kiểu dáng công nghiệp có chứa mẫu nhãn hiệu (01 bản).

• Chứng từ nộp phí, lệ phí.

4. Thời gian thực hiện

– Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn;

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn

– Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày công bố đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn đăng ký. Nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký.

Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Sau khi có quyết định cấp văn bằng, chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn Trong nộp lệ phí vấp văn bằng và nhận giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: kiểu dáng công nghiệp đươc bảo hộ trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn. Và được gia hạn tối đa 02 lần. Tương ứng một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ sẽ được độc quyền trong vòng 15 năm (nếu gia hạn liên tiếp khi hết hạn). Sau đó kiểu dáng công nghiệp sẽ hết độc quyền và người khác có quyền sử dụng không cần sự đồng ý của chủ sở hữu.

5. Phí, lệ phí nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.

– Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

– Phí thẩm định nội dung: 300.000 đồng.

– Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

– Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.

III. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

• Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

• Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

• Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;

• Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho khách hàng

Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

+ Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp; (05 bộ);

+ Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (03 bộ)


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi