lienhe@luatgianghiem.vn

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm là thủ tục cần thiết để phân biệt các loại sản phẩm mà công ty sản xuất kinh doanh. Luật Gia Nghiêm xin tư vấn tới quý khác hàng thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm như sau:

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

I.  Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

1. Mã số mã vạch sản phẩm là gì?

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

Việc đăng ký mã vạch là một nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp trong việc thực hiện bán buôn hoặc bản lẻ sản phẩm ra thị trường

2. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

– Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản);

– Bản sao “Giấy phép kinh doanh” hay “Quyết định thành lập” (01 bản);

Lưu ý : Cần bản phô tô công chứng trong trường hợp doanh nghiệp chưa có con dấu pháp nhân.

– Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).

3. Lợi ích của việc đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

– Phục vụ bán hàng tự động

– Quản l‎í hoạt động sản xuất kinh doanh

– Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

– Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

Lưu ý :

– Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch sản phẩm phải nộp trước 30/6 hàng năm

– Khi có sự thay đổi về tên công ty, địa chỉ công ty hoặc thất lạc Giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch sản phẩm, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục để thay đổi.

– Khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng mã số mã vạch sản phẩm, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục xin ngừng sử dụng MSMV.

4. Phí nhà nước đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

TT Loại mã Phí cấp và hướng dẫn sử dụng (đ) Phí duy trì(đ)
1 Mã doanh nghiệp GS1
a 7 chữ số (phân bổ được cho trên 10.000 dưới 100.000 loại sản phẩm) 1.000.000 2.000.000
b 8 chữ số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm) 1.000.000 1.500.000
c 9 chữ số (phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm) 1.000.000 800.000
d 10 chữ số (phân bổ cho dưới 100 loại sản phẩm) 1.000.000 500.000
2 Mã địa điểm toàn cầu GLN (một mã) 300.000 200.000
3 Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số  GTIN-8 (một mã) 300.000 200.000
4 Xác nhận mã nước ngoài
a Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm 500.000đ/hồ sơ
b Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm 10.000đ/mã

II. Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm của Luật Gia Nghiêm

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện đăng ký mã số mã vạch;

– Hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn để đăng ký mã số mã vạch;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư/ chuyên viên của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

3. Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có)

– Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp mã số mã vạch và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có);


Bài viết liên quan

Đánh giá