lienhe@luatgianghiem.vn

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội

Là đơn vị đã thực hiện thành công cho khách hàng thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ), sau đây Luật Gia Nghiêm sẽ giới thiệu tới các bạn dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội của chúng tôi. 

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội

I. Điều kiện để được cấp sổ đỏ nhà đất

Mỗi thửa đất sẽ có một diện tích và nguồn gốc sử dụng đất khác nhau, ví dụ như: Nhà nước giao để quản lý, sử dụng; nhận chuyển nhượng từ việc mua bán hay tặng cho; lấn chiếm và được nhà nước công nhận…, vậy cụ thể điều kiện để được cấp sổ đỏ là gì:

1 . Đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất

Những trường hợp có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất như quy định tại Điều 100 luật Đất đai năm 2013, cụ thể là những giấy tờ sau:

“a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

2. Đối với trường hợp không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất

Đối với những trường hợp không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất thì ít nhất các bạn cần phải có những điều kiện sau theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:

“1. Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Việc xác nhận này phải được lập thành văn bản.

2. Đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nội dung xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã phải được lập thành văn bản.”

II. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

Đối với dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội bác cần cung cấp cho Luật Gia Nghiêm những tài liệu sau đây:

  • CMND, Sổ hộ khẩu của người sử dụng đất;
  • Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất trong trường hợp có giấy tờ;
  • Giấy xác nhận về việc đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp đất đai và không vi phạm pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
  • Bản vẽ, sơ đồ thửa đất;
  • Trong một số trường hợp nhất định để chứng minh về quyền sử dụng đất của mình, trong hồ sơ bạn phải viết một đơn trình bày hoặc đơn đề nghị và có xác nhận của các hộ gia đình liền kề, xác nhận của những người biết rõ về nguồn gốc đất cũng như xác nhận của Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng thôn về việc sử dụng đất.

III. Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội của Luật Gia Nghiêm

Đối với dịch vụ làm sổ đỏ nhanh trọn gói tại Hà Nội chúng tôi hỗ trợ trọn gói cho gia đình bác với các công việc cụ thể như sau:

  • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu;
  • Hỗ trợ soạn thảo và hoàn thiện bộ hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của pháp luật;
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; 
  • Xử lý các vấn đề phát sinh nếu có để khách hàng có được sổ đỏ trong thời gian sớm nhất;
  • Đại diện khách hàng nhận kết quả sổ đỏ và bàn giao lại cho khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 0931.786.255 – 0982.925.255 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ trọn gói.

Đánh giá