lienhe@luatgianghiem.vn

Giấy phép lữ hành quốc tế

Dịch vụ thủ tục xin giấy phép lữ hành 2024

Giấy phép lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Giấy phép lữ hành là giấy phép bắt buộc đối với những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Luật Gia Nghiêm tự hào là một trong những đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Giấy phép lữ hành

Giấy phép lữ hành

Quy định về giấy phép lữ hành

 • Luật Du lịch 2017
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thủ tục giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Thẩm quyền

 • Giấy phép lữ hành quốc tế: Cục du lịch quốc gia Việt Nam
 • Giấy phép lữ hành nội đia: Sở văn hóa, thể thao và du lịch

2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lữ hành cho khách du lịch trong nước; khách Việt Nam du lịch ra nước ngoài; khách nước ngoài vào Việt Nam.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

Từ 28/10/2021 tới 31/12/2023 áp dụng mức ký quỹ như sau:

 • Mức ký quỹ áp dụng với kinh doanh lữ hành nội địa: 20.000.000 VNĐ(Hai mươi triệu Việt Nam đồng)
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu) đồng;

Từ 1/1/2024 áp dụng mức ký quỹ cũ, cụ thể:

 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu Việt Nam đồng)
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Đối với lữ hành quốc tế: Người điều hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành, trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Đối với lữ hành nội địa: Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa

Lưu ý:

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành một trong các chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch.

Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch

4. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu quy định.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định của pháp luật.

5. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận kí quỹ;
 • Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh lữ hành;

Nếu khách hàng chưa có nhân sự phụ trách kinh doanh đủ điều kiện, Luật Gia Nghiêm có thể hỗ trợ tìm kiếm, kết nối thông qua các đơn vị giới thiệu dịch vụ việc làm.

6. Thời gian thực hiện thủ tục: 10-15 ngày làm việc

Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

– Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành

– Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Câu hỏi thường gặp

Giấy phép lữ hành là gì?

Giấy phép lữ hành là giấy phép bao gồm giấy phép lữ hành nội địa cấp bởi Sở văn hoá thể thao và du lịch cấp và giấy phép lữ hành quốc tế cấp bởi Cục du học quốc gia Việt Nam.

Điều kiện giấy phép lữ hành?

Điều kiện giấy phép lữ hành bao gồm:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải có chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực du lịch

Tiền doanh nghiệp ký quỹ tại ngân hàng được sử dụng như nào?

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng tiền ký quỹ như sau:

“1. Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

a) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

b) Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.”

Như vậy tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nói chung hay kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nói riêng đều được quản lý và sử dụng như quy định trên.

Sau khi xin được giấy phép lữ hành, doanh nghiệp có thể ra ngân hàng rút lại số tiền đã ký quỹ không?

Theo quy định số tiền ký quỹ để đảm bảo, quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 16 Nghị định 168/2017/NĐ-CP vì vậy doanh nghiệp không thể rút lại số tiền ký quỹ khi đang kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Công ty chúng tôi thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp vậy chúng tôi có cần làm thay đổi giấy phép lữ hành không?

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đến cơ quan có thẩm quyền.

>> Xem ngay Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

>> Xem ngay Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế

5/5 - (1 vote)