lienhe@luatgianghiem.vn

Giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty

Luật Gia Nghiêm được biết đến là một trong những công ty luật uy tín trong việc thực hiện các thủ tục về doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể công ty và tư vấn tới quý khách hàng quy trình thủ tục giải thể công ty để khách hàng hiểu rõ các việc phải làm khi tiến hành thủ tục giải thể.

Dịch vụ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty

I. Quy trình giải thể công ty

Các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố thông tin giải thể lên Cổng thông tin quốc gia

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Nếu công ty có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu thì cần gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế

• Gửi hồ sơ xin Giải thể lên Chi cục thuế nơi đăng ký trụ sở chính kèm theo công văn xin quyết toán thuế

• Đóng các loại thuế còn nợ và nộp phạt ( nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

• Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng DKKD.

• Phòng Đăng ký kinh doanh cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể.

II. Hồ sơ giải thể công ty

Hồ sơ giải công ty bao gồm:

1. Quyết định giải thể công ty

2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán,

3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết

4. Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);

5. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể

6. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu ( nếu có)

7. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

III. Dịch vụ giải thể công ty của Luật Gia Nghiêm

1. Tư vấn về điều kiện, thủ tục;

2. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ;

3. Đại diện theo ủy quyền tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Tài liệu khách hàng cần chuẩn bị:

1. Thông báo đóng cửa mã số thuế

2. Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan

3. Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng

4. Đăng ký kinh doanh bản gốc

5. Đăng ký mẫu dấu bản gốc

6. Dấu pháp nhân


Bài viết liên quan

Đánh giá