lienhe@luatgianghiem.vn

Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải

Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải, nông nghiệp

Hiện nay, thủ tục thành lập hợp tác xã phù hợp đối với ngành nghề vận tải và nông nghiệp, tuy nhiên không phải khách hàng nào cũng nắm rõ về thủ tục thành lập hợp tác xã. Chính vì vậy, trong bài viết này Luật Gia Nghiêm xin tư vấn đến quý khách hàng toàn bộ thông tin cũng như thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải, nông nghiệp để khách hàng tham khảo và áp dụng cho tổ chức của mình.

Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải

Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải

1. Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã

2. Thành lập hợp tác xã vận tải, nông nghiệp có lợi gì

Ưu điểm:

– Có thể thu hút được đông đảo người lao động tham gia;

– Việc quản lý hợp tác xã thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng nên mọi xã viên đều bình đẳng trong việc tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn;

– Các xã viên tham gia hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trước các hoạt động của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã.

Nhược điểm:

Hoạt động kinh doanh theo hình thức hợp tác xã cũng có những hạn chế nhất định như:

– Không khuyến khích được người nhiều vốn;

– Việc quản lý hợp tác xã phức tạp do số lượng xã viên đông;

– Sở hữu manh mún của các xã viên đối tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xã.

3. Điều kiện thành lập hợp tác xã vận tải, nông nghiệp

Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh về vận tải, nông nghiệp

b. Hồ sơ đăng ký theo quy định

c. Tên hợp tác xã vận tải, nông nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”

d. Có trụ sở chính có rõ số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp

Thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp

4. Hồ sơ thành lập hợp tác xã vận tải, nông nghiệp

a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã vận tải, nông nghiệp

b) Điều lệ;

c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

5. Dịch vụ thành lập hợp tác xã vận tải, nông nghiệp của Luật Gia Nghiêm

1. Tư vấn về điều kiện, thủ tục;

– Tư vấn đặt tên hợp tác xã vận tải, nông nghiệp

– Gợi ý địa điểm đặt trụ sở để thuận lợi cho việc hoạt động

– Tư vấn về vốn điều lệ của hợp tác xã vận tải, nông nghiệp

– Kiểm tra đánh giá tính hợp pháp của tài liệu, hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện một cách đúng nhất với cơ quan có thẩm quyền.

2. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ;

3. Đại diện theo ủy quyền tiến hành các thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải, nông nghiệp tại cơ quan Đăng ký kinh doanh.


Bài viết liên quan

Đánh giá