lienhe@luatgianghiem.vn

Thành lập văn phòng đại diện

thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện được biết đến là nơi hiện diện của công ty ở ngoài trụ sở chính, vì vậy thành lập văn phòng đại diện là lựa chọn thích hợp cho công ty có nhiều địa điểm kinh doanh.

Chức năng chính của văn phòng đại diện là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới.

Doanh nghiệp muốn thực hiện thăm dò thị trường, hoặc quảng bá thương hiệu tới các tỉnh thành phố khác trụ sở chính nên thành lập văn phòng đại diện.

thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện

I. Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm:

1.  Bản sao công chứng Giấy  đăng ký kinh doanh của công ty mẹ

2. Thông báo thành lập văn phòng đại diện;

3. Biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện (Đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn);

4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện nếu người đứng đầu văn phòng đại diện không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty

5. Quyết định thành lập văn phòng đại diện;

6. Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người đứng đầu văn phòng đại diện

II. Làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Luật Gia Nghiêm

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập Văn phòng đài diện của Luật Gia Nghiêm chỉ cần cung cấp thông tin về tên văn phòng đại diện, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện.

Công việc của Luật Gia Nghiêm:

1. Tư vấn về điều kiện, thủ tục; Kiểm tra đánh giá tính hợp pháp của tài liệu, hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện một cách đúng nhất với cơ quan có thẩm quyền;

2. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ;

3. Đại diện theo ủy quyền tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Đăng ký kinh doanh

4. Đăng tải công bố thành lập văn phòng đại diện

III. Dịch vụ ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Luật Gia Nghiêm

1. Tư vấn miễn phí về hoạt động của văn phòng đại diện sau khi thành lập

2. Tư vấn hoạt động nội bộ của văn phòng đại diện


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi