lienhe@luatgianghiem.vn

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Thông báo hoạt động bưu chính

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Theo quy định của pháp luật, các đơn vị vận tải, chuyển phát nhanh hoặc đại lý, văn phòng đại diện của các tổ chức bưu chính nước ngoài cần phải nộp hồ sơ để xin xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì mới được kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên tùy từng đối tượng khác nhau mà hồ sơ nộp lên khác nhau.

Luật Gia Nghiêm xin tư vấn kỹ hơn về điều kiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính trong bài viết bên dưới:

Thông báo hoạt động bưu chính

Thông báo hoạt động bưu chính

I. Cơ sở pháp lý:

II. Thẩm quyền:

 •  Bộ Thông Tin Truyền Thông

III. Các hoạt động phải thông báo hoạt động bưu chính

 1. Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 2. Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 3. Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 4. Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 5. Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 6. Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 7. Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 8. Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

IV. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm 1, 2, 3 mục III như trên bao gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm 4, 5, 6 mục III như trên bao gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
 • Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
 • Hợp đồng với đối tác nước ngoài;
 • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm 7, 8 mục III như trên bao gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
 • Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

V. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

 • Bản sao đăng ký kinh doanh
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (Trường hợp khách hàng chưa có mẫu hợp đồng Luật Gia Nghiêm hỗ trợ khách hàng hoàn thiện theo quy định của pháp luật hiện hành);
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu (Trường hợp khách hàng chưa có mẫu nhãn hiệu, logo được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu – Luật Gia Nghiêm hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ cho khách hàng – có tính phí dịch vụ);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác (Trường hợp khách hàng hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp khách);

VI. Dịch vụ của Luật Gia Nghiêm:

 • Tư vấn thủ tục thông báo hoạt động bưu chính
 • Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;
 • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Vụ Bưu Chính- Bộ Thông Tin Truyền Thông;
 • Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 • Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu;

VII. Thời hạn giải quyết:

 • 10 ngày làm việc (Trường hợp cần làm nhanh quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Gia Nghiêm để được tư vấn trực tiếp).
Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi