lienhe@luatgianghiem.vn

Website thương mại điện tử bán hàng

Dịch vụ thông báo website thương mại điện tử bán hàng 2024

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Hiểu nôm na là website bày bán hoặc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của chính chủ website.

Luật Gia Nghiêm xin tư vấn tới quý khách hàng thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng như sau:

Thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử.

Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Thẩm quyền cấp phép và thời gian thực hiện

Thẩm quyền: Cục thương mại điện tử và kinh tế số – Bộ Công Thương

Thời gian: 3-5 ngày làm việc (Trường hợp cần làm nhanh quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Gia Nghiêm để được tư vấn chi tiết)

Điều kiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng

• Là Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

• Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

Những thông tin cung cấp trên website

* Những thông tin đưa lên website phải bảo đảm các yêu cầu sau:

• Rõ ràng, chính xác, dễ tìm và dễ hiểu;

• Được sắp xếp tại các mục tương ứng trên website và có thể truy cập bằng phương pháp trực tuyến;

• Có khả năng lưu trữ, in và hiển thị được về sau;

• Được hiển thị rõ đối với khách hàng trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị giao kết hợp đồng.

* Thông tin về người sở hữu website:

Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng phải công bố những thông tin tối thiểu sau trên trang chủ website:

• Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

• Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

• Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

* Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Tài liệu khách hàng cần cung cấp

• Bản scan quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

a. Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng:

– Tư vấn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

b. Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư/ chuyên viên của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

c. Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

>> Xem thêm Thủ tục đăng ký sàn thương mại điện tử

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

5/5 - (1 vote)