lienhe@luatgianghiem.vn

thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Tăng vốn điều lệ công ty

Khi công ty phát triển lớn mạnh, thủ tục tăng vốn điều công ty lệ là quá trình tất yếu của doanh nghiệp.

Việc tăng vốn điều lệ không chỉ thể hiện năng lực của công ty mà còn thuận lợi trong quá trình đàm phán hợp đồng, tham gia đấu thầu, quảng bá thương hiệu và được đánh giá cao với các tổ chức xếp hạng doanh nghiệp.

thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

I. Dịch vụ của công ty Luật Gia Nghiêm

1. Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

2. Soạn hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cho khách hàng.

3. Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục tăng vốn điều lệ

4. Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi cho khách hàng.

5. Hướng dẫn các thủ tục cần lưu ý sau khi tăng vốn điều lệ cho khách hàng.

6. Hướng dẫn nộp thuế môn bài bổ sung và cung cấp mẫu tờ khai nộp thuế môn bài với các trường hợp tăng vốn làm thay đổi mức thuế môn bài.

II. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ

4. Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty

5. Danh sách thành viên công ty

6. Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty

III.  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ

Công ty chuẩn bị hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh thành phố

Trong vòng 3- 5 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Bước 3: Kê khai mẫu 08, nộp bổ sung thuế môn bài ( nếu có)

Trong trường hợp thủ tục tăng vốn điều lệ công ty làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

1. Kê khai và nộp mẫu 08;

2. Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

3. Nộp bổ sung kê khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật cụ thể: “Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.”

IV. Những lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty rất đơn giản, miễn là doanh nghiệp đáp ứng về thời hạn và phương thức góp vốn thì doanh nghiệp muốn tăng vốn bao nhiêu cũng được, tuy nhiên việc giảm vốn lại rất khó khăn, khi doanh nghiệp muốn giảm vốn cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty ;

Có 2 hình thức tăng vốn điều lệ:

1. Tăng đều tỉ lệ vốn góp hoặc cổ phần của các thành viên công ty

2. Tiếp nhận thành viên mới

Vốn điều lệ của doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến mức thuế môn bài của doanh nghiệp, do đó khi doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ cần lưu ý có bị thay đổi tăng mức thuế môn bài hay không?

Trong trường hợp có tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục nộp tờ khai thuế bổ sung và nộp bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật.


Bài viết liên quan

Đánh giá