lienhe@luatgianghiem.vn

Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng

Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng là thủ tục bắt buộc khi tổ chức hoặc cá nhân muốn mở lớp giảng dạy về các lĩnh vực trong cuộc sống như: đào tạo SEO, đào tạo marketing, tài chính ngân hàng,  đào tạo kế toán, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em, đào tạo thiết kế đồ họa, nội thất, đào tạo về công nghệ thông tin…

Luật Gia Nghiêm có thế mạnh trong việc xin thủ tục giấy phép con đặc biệt là thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng, chúng tôi xin tư vấn tới quý khách hàng các điều kiện để hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng như sau:

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng

I. Cơ sở pháp lý

– Luật giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

– Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

– Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, quy định về việc quản lý hoạt động đào tạo kỹ năng sống vào quản lý hoạt động ngoài giờ chính khóa.

II. Thẩm quyền cấp phép

– Sở giáo dục và đào tạo

III. Điều kiện xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo

a. Điều kiện về tổ chức xin giấy phép

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

>>Xem ngay thủ tục thành lập công ty

>>Xem ngay thủ tục bổ sung ngành nghềkinh doanh

b. Điều kiện về cơ sở vật chất:

– Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định

– Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học

c. Điều kiện về giáo viên:

– Có đủ điều kiện về sức khỏe

– Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan

d. Điều kiện về giáo trình, tài liệu:

– Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt

– Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặ cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận

– Nội dung giáo trình, tài liệu phải đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng

STT Tài liệu yêu cầu cung cấp Số lượng Tình trạng
I. Tài Liệu Pháp lý của Trung tâm
01 Giấy chứng nhận ĐKKD 01 Bản sao chứng thực
02 Hợp đồng thuê mượn địa điểm đào tạo 01 Bản gốc
03 Giấy xác nhận địa điểm hoạt động của phường (theo mẫu) 01 Bản sao chứng thực
04 Phôi giấy chứng nhận tự in của Trung tâm để cấp cho học viên (theo mẫu): Bắt buộc phải có bản tiếng Việt 02 01 bản ký đóng dấu xác nhận công ty
05 Chương trình, nội dung giảng dạy (đề cương bài giảng chi tiết) của từng chuyên ngành đăng ký hoạt động đào tạo 01 Bản ký đóng dấu xác nhận công ty
II. Tài Liệu Nhân Sự
  Giám đốc trung tâm
01 Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân 01 Bản sao chứng thực
02 Các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của giám đốc trung tâm (giám đốc trung tâm phải là người có bằng đại học về một chuyên ngành đăng ký hoạt động và có thời gian làm công tác đào tạo ít nhất 03 năm) 01 Bản sao chứng thực
03 Chứng chỉ sư phạm (nếu tham gia giảng dạy) 01 Bản sao chứng thực
04 Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 01 Bản gốc
05 Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm 01 Bản ký đóng dấu xác nhận công ty
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm
01 Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân 01 Bản sao chứng thực
02 Các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm 01 Bản sao chứng thực
03 Chứng chỉ sư phạm 01 Bản sao chứng thực
04 Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 01 Bản gốc
05 Hơp đồng lao động   Bản ký đóng dấu xác nhận công ty
III Tài liệu Luật Gia Nghiêm soạn    
01 Danh sách trích ngang của cán bộ công chức 01 Bản ký đóng dấu xác nhận công ty
02 Đề án hoạt động của Trung tâm 01 Bản ký đóng dấu xác nhận công ty
03 Bảng kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập của đơn vị 01 Bản ký đóng dấu xác nhận công ty
04 Hơp đồng lao động của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm 01 Bản ký đóng dấu xác nhận công ty
05 Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm 01 Bản ký đóng dấu xác nhận công ty

V. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

– Tư vấn, hướng dẩn toàn bộ quy trình chuẩn bị hồ sơ cho việc xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo;

– Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo;

– Đại diện doanh nghiệp giao dịch, tiến hành các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp phép;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền, nhận kết quả và khiếu nại nếu có;

VI. Thời gian thực hiện

– Thực hiện thủ tục: 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

– Hiệu lực của giấy phép 02 năm. Hết thời hạn hiệu lực của giấy phép Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động trung tâm.


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi