lienhe@luatgianghiem.vn

xin giay phep buu chinh quoc te

Dịch vụ thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính quốc tế 2024

Kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp.

Luật Gia Nghiêm xin tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính quốc tế như sau:

Giấy phép bưu chính quốc tế

Giấy phép bưu chính quốc tế

Cơ sở pháp lý:

Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính quốc tế

 • Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều kiện xin giấy phép bưu chính quốc tế

 • Vốn pháp định: 5.000.000.000 VNĐ (5 tỷ đồng).
 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính;

Hồ sơ xin giấy phép bưu chính quốc tế

Để được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế, quý khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ban hành ngày 17/06/2011.

Cụ thể:

 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;
 • Thông báo hoạt động bưu chính;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
 • Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác (Trường hợp khách hàng hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp khách);

Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao)

Quy trình thủ tục xin giấy phép bưu chính quốc tế

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông từ chối cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền và nêu rõ lý do.

Bước 3:

– Trong thời hạn 20 ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng quy định, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo cho doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

– Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính và nêu rõ lý do.

– Các thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản và qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được trả trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lệ phí xin cấp giấy phép bưu chính quốc tế?

 • Thông báo hoạt động bưu chính liên tỉnh: 2.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính quốc tế chiều đến: 29.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính quốc tế chiều đi: 34.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính quốc tế hai chiều: 39.500.000 VNĐ

Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin giấy phép bưu chính quốc tế;
 • Soạn thảo hồ sơ xin Giấy phép bưu chính quốc tế;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Giấy phép bưu chính quốc tế
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép bưu chính quốc tế;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép
 • Tư vấn cấp đổi Giấy phép
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan: Cấp văn bản thông báo hoạt động dịch vụ bưu chính

5/5 - (2 votes)