lienhe@luatgianghiem.vn

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là thủ tục thông báo thời điểm bắt đầu doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành nội địa. Các tổ chức du lịch muốn tổ chức các tour trong lãnh thổ Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục này. Luật Gia Nghiêm xin tư vấn tới quý khác hàng thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa như sau:

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

I. Cơ sở pháp lý

• Luật Du lịch 2005;

• Nghị định 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

• Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

II. Xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

1. Thẩm quyền:

Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

2. Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lữ hành cho khách Việt Nam du lịch trong nước.

3. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa:

• Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
Xem ngay thủ tục

• Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

• Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

– Quản lý hoạt động lữ hành;

– Hướng dẫn du lịch;

– Quảng bá, xúc tiến du lịch;

– Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

– Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

– Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành( Hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm…)

4. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

• Thông báo về thời điểm bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp;

• Bản sao giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều
hành doanh nghiệp;

• Phương án kinh doanh lữ hành nội địa;

• Bản sao chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

Thời gian thực hiện thủ tục: 10 ngày làm việc

5. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

• Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức mà người điều hành doanh nghiệp đã từng hoạt động hoặc đang làm việc xác nhận;

• Chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

III. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

1.Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

2.Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết
Call Now Button

Liên hệ với chúng tôi