lienhe@luatgianghiem.vn

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh lữ hành quốc tế là hoạt động kinh doanh có điều kiện, liên quan đến con người, tính mạng con người, an ninh an toàn, hình ảnh & uy tín đất nước…,vì vậy để hoạt động lĩnh vực này cần phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Tổng cục du lịch –Bộ văn hóa thể thao du lịch.

Luật Gia Nghiêm xin tư vấn tới quý khách hàng thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tếnhư sau:

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. Cơ sở pháp lý

• Luật Du lịch 2005;

• Nghị định 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

• Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2007/NĐ-CP;

• Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành Nghị định 92/2007/NĐ-CP về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch;

• Thông tư số 34/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

II. Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Thẩm quyền

Tổng Cục Du Lịch – Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch

2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lữ hành cho khách Việt Nam du lịch ra nước ngoài; khách nước ngoài vào Việt Nam.

3. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc tế.

>>Xem thêm thủ tục thành lập công ty

Lưu ý: Về ngành nghề ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với các doanh nghiệp đã thành lập có đăng ký kinh doanh nhưng trong ngành nghề đăng ký kinh doanh chưa có mã ngành: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế” thì khi muốn xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề này trên giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

>>Xem thêm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Trong cả trường hợp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đăng ký hạng mục: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound) hoặc cả bao gồm mục: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (outbound) thì doanh nghiệp mặc nhiên được phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cần có:

• Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế

• Chương trình du lịch cho khách du lịch theo phạm vi kinh doanh;

• Có tiền gửi ký quỹ:

+ Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam: 250.000.000 VNĐ;

+ Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VNĐ;

• Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

• Doanh nghiệp có tối thiểu 3 Hướng dẫn viên du lịch có thẻ Hướng dẫn viên quốc tế.

4. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

• Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

• Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

• Phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế;

• Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

• Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

• Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Thời gian thực hiện thủ tục: 20 ngày làm việc

III. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

1.Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

2.Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tài liệu khách hàng cần cung cấp :

• Giấy đăng ký kinh doanh;

• Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

• Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu);

• Thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

• Giấy chứng nhận tiền ký quỹ (theo mẫu).


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết
Call Now Button

Liên hệ với chúng tôi