lienhe@luatgianghiem.vn

Giấy phép kinh doanh vận tải

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải

Kinh doanh vận tải hiện nay đang là ngành nghề phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, tuy nhiên để hoạt động hợp pháp cũng như chạy xe ngoài đường tránh gặp phiền phức với Cảnh sát giao thông thì quý khách hàng cần xin giấy phép kinh doanh vận tải theo đúng quy định của pháp luật.

Luật Gia Nghiêm xin tư vấn thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải như sau:

Giấy phép kinh doanh vận tải

Giấy phép kinh doanh vận tải

I. Cơ sở pháp lý

• Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

• Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

II. Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố nơi kinh doanh

III. Điều kiện kinh doanh vận tải

Đơn vị kinh doanh vận tải phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh trong chia làm 03 nhóm:

• Đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp:Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh lớn hoặc trung bình.

>>Xem ngay: Thủ tục thành lập công ty

• Đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh:Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh trung bình hoặc nhỏ ( chủ yếu hoạt động trong gia đình)

>>Xem ngay: Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

• Đăng ký kinh doanh theo hình thức hợp tác xã Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh trung bình hoặc nhỏ, (chủ yếu hoạt động bằng cách kết hợp góp vốn)

>>Xem ngay: Thủ tục thành lập hợp tác xã

2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể:

a) Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt;

b) Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

c) Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình

d) Xe phải được gắn phù hiệu theo đúng quy định.

>>>Xem ngay thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô

IV.Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải

STT Danh mục hồ sơ Số lượng Lưu ý Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải. 02 Bản gốc có đóng dấu xác nhận công ty Luật Gia Nghiêm soạn
2 Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

02 Bản gốc có đóng dấu xác nhận công ty Luật Gia Nghiêm soạn
3 Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ) 02 Bản gốc có đóng dấu xác nhận công ty Luật Gia Nghiêm soạn
  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi) 02 Bản gốc có đóng dấu xác nhận công ty Luật Gia Nghiêm soạn
4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 02 Bản sao có chứng thực KH cung cấp

V. Thời gian thực hiện

5-7 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ

VI.Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

• Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải

• Kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có)

– Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp giấy phép và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng (Nếu có);


Bài viết liên quan

Đánh giá