lienhe@luatgianghiem.vn

Giấy phép treo biển quảng cáo

Dịch vụ xin giấy phép treo biển quảng ngoài trời

Hiện nay, trên các tuyến đường tại Hà Nội và TPHCM xuất hiện rất nhiều biển quảng cáo vi phạm quy định, có nhiều lý do sai quy định nhưng chủ yếu là chưa xin giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời.

Nắm bắt được vướng mắc đó Luật Gia Nghiêm xin tư vấn tới quý khách hàng thủ tục xin giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời như sau:

Giấy phép treo biển quảng cáo

Giấy phép treo biển quảng cáo

I. Cơ sở pháp lý

• Luật quảng cáo 2012

• Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo;

• Quyết định 01/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

II. Phương tiện, hình thức quảng cáo phải xin giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời

Các Phượng tiện, hình thức quảng cáo sau phải xin giấy phép:

• Quảng cáo trên băng rôn

• Quảng cáo bằng bảng quảng cáo đứng độc lập.

• Quảng cáo tại công trình, nhà ở riêng lẻ

• Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt; trạm trung chuyến xe buýt, trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM)

• Quảng cáo trên dải phân cách của đường đô thị

• Quảng cáo tại cầu vượt, đường hầm dành cho người đi bộ

• Đoàn người thực hiện quảng cáo

Phương tiện, hình thức quảng cáo không phải xin phép:

• Quảng cáo trên phương tiện giao thông, màn hình chuyên quảng cáo.

• Biển hiệu

III. Thủ tục xin giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời

1. Thẩm quyền cấp giấy phép

Sở văn hóa thể thao và du lịch

2. Điều kiện thực hiện

a) Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

c) Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

3. Hồ sơ xin giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời

• Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu biển quảng cáo;

• Giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy của Luật Quảng Cáo;

• Văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

• Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký và đóng dấu của đơn vị quảng cáo;

• Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

• Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

• Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng (Bảng quảng cáo trên 20m2).

4. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu biển quảng cáo;

• Giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy của Luật Quảng Cáo;

• Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký và đóng dấu của đơn vị quảng cáo;

• Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

• Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

• Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng (Bảng quảng cáo trên 20m2).

4. Thời gian

Thời gian thực hiện thủ tục: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

IV. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

• Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện Thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

• Kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có)

– Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp giấy phép và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng (Nếu có);


Bài viết liên quan

Đánh giá