lienhe@luatgianghiem.vn

Tạm ngừng hoạt động công ty

tạm ngừng hoạt động công ty

 Thủ tục tạm ngừng công ty

Khi công không có nhu cầu kinh doanh trong 1 khoảng thời gian ngắn, công ty có quyền tạm ngừng hoạt động công ty nhưng phải thông báo bằng văn bản với cơ quan đăng ký kinh doanh. Chúng tôi xin hướng dẫn Quy khách hàng thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty như sau:

tạm ngừng hoạt động công ty
I. Hồ sơ tạm dừng hoạt động công ty:

a/ Hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh:
– Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
– Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
– Quyết định tạm ngừng hoạt động.
– Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
– Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận.

b/ Hồ sơ gửi bên cơ quan thuế:
– Công văn xin tạm ngừng hoạt động.
– Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
– Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
– Quyết định tạm ngừng hoạt động.
– Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.

II. Dịch vụ tạm ngừng hoạt động công ty

1 . Hướng dẫn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
– Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động;
– Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;
2 . Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục tạm ngừng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;
– Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế có thẩm quyền


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi