lienhe@luatgianghiem.vn

Thay đổi địa chỉ công ty

thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở công ty vô cùng quan trọng đối với công ty, là đầu mối liên lạc của công ty với các cơ quan tổ chức có liên quan, cơ quan thuế, khách hàng… Vì vậy, khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, chúng ta cần lưu ý các thông tin sau: công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, có thể khác tỉnh nơi đã đăng ký kinh doanh.

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ, khách hàng cần phải biết rằng địa chỉ trụ sở mới có cùng quận huyện nơi đặt trụ sở cũ hay không, từ đó xác định được các thủ tục cần phải làm.

thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

I. Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cùng quận chỉ cần thực hiện duy nhất 1 bước là nộp Phòng đăng ký kinh doanh

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

2. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty( theo mẫu)

3. Biên bản họp về việc thay đổi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

4. Quyết định về việc thay thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

Thời gian thực hiện: 03 – 05 ngày làm việc.

II. Trình tự thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận

Bước 1: Thực hiện thủ tục quyết toán thuế tại cơ quan thuế thuôc quận huyện mà công ty đang đặt trụ sở

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Theo đó công ty cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

Công ty có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận nộp  hồ sơ lên chi cục thuế thuôc quận huyện mà công ty đang đặt trụ sở để quyết toán thuế và nhận kết quả là mẫu 09, 09a.

Hồ sơ gồm:

1. Mẫu 08.

2. Biên bản họp về việc thay đổi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

3. Quyết định về việc thay thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

4. Công văn gửi thuế về việc xin quyết toán thuế chuyển quận.

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh

Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính

Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Cơ quan thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:

1. Mẫu 09, 09a do cơ quan thuế cấp cho công ty

2. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty( theo mẫu)

3. Biên bản họp về việc thay đổi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

4. Quyết định về việc thay thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở là : 03- 05 ngày làm việc.

Bước 3: Khắc con dấu mới nếu thông tin trên con dấu bị thay đổi

Quy định về con dấu doanh nghiệp chỉ cần thể hiện tên công ty và mã số doanh nghiệp, vì vậy khi thành lập doanh nghiệp, khách hàng không nên khắc thông tin quận của trụ sở trên con dấu để tránh trường hợp thay đổi thì phải thực hiện thủ tục khắc dấu mới và thông báo mẫu dấu tại cơ quan đăng ký kinh doanh

III. Dịch vụ của Luật Gia Nghiêm về thủ tục thay đổi trụ sở công ty

• Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty.

• Soạn hồ sơ, đại diện khách nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

• Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

• Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành khi chuyển địa chỉ trụ sở.


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi