lienhe@luatgianghiem.vn

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Hiện nay, với nhu cầu khám chữa bệnh nhanh và chất lượng, người bệnh đã tìm đến các phòng khám tư nhân để sử dụng dịch vụ. Năm bắt được tâm lý đó, nhiều Bác sỹ ngoài giờ làm việc hành chính đã mở phòng khám tư nhân để giảm tải các bệnh viện công lập và phục vụ những khách hàng không có thời gian khám bệnh ban ngày. Vì vậy, Luật Gia Nghiêm xin tư vấn điều kiện mở phòng khám ngoài giờ cũng như thủ tục mở phòng khám ngoài giờ như sau:

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

I. Quy định mở phòng khám ngoài giờ

– Luật khám bệnh chữa bệnh 2009

– Nghị định 109/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thẩm quyền cấp phép:

– Sở y tế tỉnh, thành phố.

II. Điều kiện mở phòng khám ngoài giờ

1. Bác sỹ muốn mở phòng khám ngoài giờ phải thành lập dưới hình thức công ty hoặc hộ kinh doanh có ngành nghề hoạt động phòng khám chuyên khoa hoặc đa khoa.

>>Xem ngay thủ tục thành lập công ty

>> Xem ngay thủ tục thành lập hộ kinh doanh

>>Xem ngay thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

2. Bác sỹ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký, có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng về chuyên khoa đó, lý lịch không có án tích đáp ứng đủ điều kiện mở phòng khám ngoài giờ.

3. Bác sỹ chịu trách nhiệm chuyên môn chỉ được đứng tên 1 phòng khám ngoài giờ.

4. Bác sỹ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải hành nghề liên tục trong 2 năm đến ngày xin giấy phép mở phòng khám ngoài giờ, nếu không hành nghề thì phải có những buổi cập nhật kiến thức y khoa.

Điều kiện mở phòng khám ngoài giờ

Điều kiện mở phòng khám ngoài giờ

III. Hồ sơ thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài ( Bản sao).
 3. Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; ( Bản sao).
 4. Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm phòng khám.
 5. Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm của những người hoạt động trong phòng khám.
 6.  Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 7.  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 8. Phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh.
 9.  Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
 10.  Hợp đồng thu gom rác thải.

IV. Tài Liệu khách hàng cần cung cấp

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài ( Bản sao).
 2. Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; ( Bản sao).
 3. Hợp động thuê nhà hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm phòng khám.
 4. Hợp đồng thu gom rác thải.

V. Dịch vụ mở phòng khám ngoài giờ của Luật Gia Nghiêm

– Tư vấn, hướng dẫn toàn bộ quy trình chuẩn bị hồ sơ từ việc lựa chọn đặt tên, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất,…đáp ứng đủ điều kiện mở phòng khám ngoài giờ

– Soạn hồ sơ xin cấp giấy phép mở phòng khám ngoài giờ

– Đại diện doanh nghiệp giao dịch, tiến hành các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp phép;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền, nhận kết quả và khiếu nại nếu có;

Thời gian cấp giấy phép:

Thời gian được cấp giấy phép trung tâm tư vấn du học là 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết
Call Now Button

Liên hệ với chúng tôi