lienhe@luatgianghiem.vn

Giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Quảng cáo trên truyền hình là một trong những cách thức nhanh nhất để quảng bá sản phẩm đến nguời tiêu dùng, tuy nhiên để được quảng cáo hợp pháp các doanh nghiệp cần phải làm thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo) tại cơ quan có thẩm quyền tùy thuộc vào từng sản phẩm.

Luật Gia Nghiêm xin tư vấn tới quý khác hàng thủ tục xin giấy phép quảng trên truyền hình như sau:

Giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Giấy phép quảng cáo trên truyền hình

I. Cơ sở pháp lý

• Luật Quảng cáo 2012;

• Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo;

• Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

II. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

• Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo trên truyền hình

• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

• Hồ sơ công bố sản phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

• Bản ghi nội dung quảng cáo trên đĩa ghị âm, ghi hình (đĩa CD) kèm theo kịch bản quảng cáo;

• Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

• Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

• Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt;

• Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp có sử dụng nhãn hiệu trong nội dung quảng cáo;

Lưu ý:

• Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

• Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo nếu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài;

III. Phí nhà nước và thời gian thực hiện

a. Chi phí:

• Phí nhà nước:

+ Quảng cáo trên TVC: 1.350.000 VND/ sản phẩm

b. Thời gian:

• Thực hiện thủ tục: 15 – 20 ngày làm việc

• Hiệu lực của giấy phép: Theo hiệu lực của Giấy xác nhận công bố chất lượng sản phẩm

Trường hợp có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến nội dung quảng cáo đã được cấp, Khách hàng đều phải tiến hành xin cấp mới Giấy phép quảng cáo trên truyền hình

IV.Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

• Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

• Kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có)

– Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp giấy phép và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép quảng cáo trên truyền hình (Nếu có);


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi