lienhe@luatgianghiem.vn

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hiện nay, Việt Nam đang là nơi thu hút đầu tư của rất nhiều các công ty nước ngoài, kèm theo đó là rất nhiều nước ngoài đến Việt Nam để làm việc, tuy nhiên không phải công ty nào cũng nắm rõ được thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, vì vậy Luật Gia Nghiêm sẽ tư vấn cụ thể các vấn đề liên quan đến thủ tục này để khách hàng hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

I. Điều kiện được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài

II. Đối tượng phải xin giấy phép lao động

Đối tượng: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trừ những trường hợp sau:

1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh

9. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh; thông tin; xây dựng; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế; du lịch; văn hóa giải trí và vận tải;

10. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

11. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

12. Giáo viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cử sang Việt Nam giảng dạy tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

13. Tình nguyện viên;
Người lao động nước ngoài theo quy định tại mục 12 và 13 phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

14. Người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương thực hiện tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian không quá 30 ngày;
Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng phải có văn bản xác nhận về việc người lao động nước ngoài thực hiện công việc tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

15. Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương ký kết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương phải có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động về việc người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện thỏa thuận quốc tế mà các cơ quan, tổ chức này đã ký kết

III.Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Cơ quan giải quyết:

Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội nơi người lao động đó làm việc

2. Quy trình và hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động

+ Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động (theo mẫu)

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp người lao động đó làm việc

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

1. Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài do Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc Thành phố cấp

2. Công văn đề nghị cấp giấy phép lao động của Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Lao Động- Thương Binh & Xã hội.

3. Giấy tờ pháp lý công chứng của Doanh nghiệp ( Đăng ký sử dụng Mẫu dấu + Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ).

4. Giấy giới thiệu công ty ( Dành cho người cầm hồ sơ của Doanh nghiệp đi nộp)

5. Hộ chiếu pho to công chứng đủ các trang của người nước ngoài

6. Ảnh 4cm x 6cm ( 04 tấm) Chụp gần nhất trong 6 tháng- Phông nền màu sáng hoặc trắng.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y Tế.

8. Bằng Đại học hoặc Giấy tờ chứng minh Nghề nghiệp- Chuyên môn được hợp pháp hóa Lãnh sự để dùng tại Việt nam.

9. Lý lịch tư pháp ở Nước ngoài hoặc cấp tại Việt nam được hợp pháp hóa lãnh sự để dùng ở Việt nam. ( Nếu làm lý lịch tư pháp tại Việt nam, thì người lao động cần có Xác nhận tạm trú bản gốc tại Việt Nam, sau đó lên Sở tư pháp để làm Lý lịch tư pháp ).

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

3. Lệ phí

Phí nhà nước: 600.000 đồng/01 giấy phép;

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm

IV. Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài của Luật Gia Nghiêm

Tư vấn, hướng dẫn toàn bộ quy trình chuẩn bị hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cho việc xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Soạn thảo văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

– Đại diện doanh nghiệp tiến hành các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp phép;

–  Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền, nhận kết quả và khiếu nại nếu có;


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi