lienhe@luatgianghiem.vn

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Với nền kinh tế mở rộng hiện nay, nhu cầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên trước khi đầu tư vào Việt Nam các công ty nước ngoài thường thành lập văn phòng đại diện trước để nghiên cứu thị trường cũng như là văn phòng giao dịch chuyển tiếp thông tin. Với kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài, Luật Gia Nghiêm xin được tư vấn những nội dung cơ bản thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

I. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

– Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia nước này công nhận;

– Công ty nước ngoài đã hoạt động tại nước sở tại ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn giấy phép đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ tại Việt Nam;

– Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

– Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

II.Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

(2) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài

(3) Văn bản của công ty nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

(4) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất

(5) Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện hoặc bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam).

(6) Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện

(7) Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện

III. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

(1)  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài

(2) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

(3) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất

(4) Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện hoặc bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam).

(5) Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện

(6) Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện

Lưu ý: Các giấy tờ tiếng nước ngoài cần được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

IV. Dịch vụ Luật Gia Nghiêm cung cấp

– Tư vấn thủ tục xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

– Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

– Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Sở Công thương

– Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Nhận Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

– Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

V. Thời gian thực hiện

Thời gian: 20 – 25  ngày làm việc

Thời gian trên được tính là thời điểm Quý khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và thanh toán chi phí tạm ứng lần 1 cho Luật Gia Nghiêm.


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết
Call Now Button

Liên hệ với chúng tôi