lienhe@luatgianghiem.vn

Thủ tục tách thửa đất

Thủ tục tách thửa đất

Dịch vụ thủ tục tách thửa đất

Tách thửa đất là một trong những thủ tục pháp lý khá phổ biến hiện nay đối với những trường hợp có diện tích đất khá lớn và có nhu cầu tách ra làm nhiều thửa đất nhỏ hơn để thực hiện những giao dịch liên quan đến đất đai ví dụ như: mua bán hay tặng cho…

Sau đây Luật Gia Nghiêm sẽ tư vấn cho các bạn những quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục tách thửa đất.

Thủ tục tách thửa đất

Thủ tục tách thửa đất

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
 • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
 • Quyết định 3542/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 • Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

II. Điều kiện để được tách thửa đất

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo quyết định riêng biệt của Uỷ ban nhân dân thành phố mỗi quận, huyện sẽ có một hạn mức sử dụng đất khác nhau để phù hợp với quy hoạch cũng như kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể hiện nay theo quy định tại Điều 5 quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thì điều kiện để được tách thửa đất cụ thể như sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) đối với các xã còn lại.”

Ngoài ra nếu khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh. 

Bên cạnh đó, thửa đất chỉ đủ điều kiện tách thửa nếu không thuộc các trường hợp sau:

a) Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

c) Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do UBND Thành phố phê duyệt.

d) Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;

đ) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ tách thửa đất

 • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu;
 • Bản gốc GCN QSDĐ đã được cấp;
 • Trích đo địa chính thửa đất;
 • Hồ sơ hiện trạng nhà;
 • Giấy tờ chứng minh được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có);
 • Bộ hồ sơ kê khai hành chính theo quy định bao gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất;

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

IV. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

 • Bản gốc GCN QSDĐ đã được cấp.
 • Đối với trích đo địa chính thửa đất và hồ sơ hiện trạng nhà: Luật Gia Nghiêm hỗ trợ hoàn thiện.

V. Dịch vụ thủ tục tách thửa đất của Luật Gia Nghiêm

 • Tư vấn, hướng dẫn toàn bộ quy trình chuẩn bị hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cho việc xin công văn cho phép tách thửa;
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện khách hàng giao dịch, tiến hành các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp công văn;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền, nhận kết quả và khiếu nại nếu có;

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 0931.786.255 – 0982.925.255 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ trọn gói.

Chia sẻ bài viết