lienhe@luatgianghiem.vn

medical 563427 1920

Xin giấy phép quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Xin giấy phép quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Xin giấy phép quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hiên hành là một trong những dịch vu yêu cầu cần xin giấy phép quảng cáo (giấy xác nhận nội dung quảng cáo). Vậy thủ tục thực hiện xin giấy phép được tiến hành như nào?

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 01 tháng 01 năm 2012;

– Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

– Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

– Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25  tháng 05 năm 2015 của Bộ Y Tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế.

II. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Sở y tế tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

III. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

– Nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chưa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

– Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ cơ sở khám bệnh nơi được cấp phép hoạt động;
 • Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép;

IV. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

– Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

– Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên ( báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp

– Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt;

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề. Các yêu cầu khác đối với hồ sơ: + Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:Văn bản ủy quyền hợp lệ;Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

– Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

LƯU Ý:

 • Khi tiến hành quảng cáo những nội dung chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì phải có tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh;
 • Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị ủy quyền.

V. PHÍ NHÀ NƯỚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phí nhà nước: 1.000.000 VNĐ/ Hồ sơ

2. Thời gian thực hiện:

 • Thời gian thực hiện thủ tục: 15-20 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)
 • Hiệu lực giấy phép: Theo hiệu lực của giấy xác nhận công bố sản phẩm/ giấy phép hoạt động phòng khám. Trường hợp có thay đổi liên quan đến nội dung quảng cáo đã được cấp thì phải tiến hành xin cấp mới Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

VI. CÔNG VIỆC LUẬT GIA NGHIÊM THỰC HIỆN

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện Thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
 • Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có)
 • Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp giấy phép và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Nếu có);

VII. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu 1: Công ty tôi có xây dựng một video quảng cáo phòng khám, trong video chúng tôi có mời một bạn là khách hàng để tham gia vào video. Vậy tôi dùng video có hình ảnh khách hàng để quảng cáo thì có vi phạm việc sử dụng hình ảnh không ?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 8 Điều 8 Luật quảng cáo quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo “Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khchưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép

Như vậy để bên Chị có thể dùng hình ảnh của khách hàng để quảng cáo phòng khám chị cần có tài liệu hợp pháp chứng minh ví dụ như Hợp đồng quảng cáo/ thỏa thuận sử dụng hình ảnh hoặc bản cam kết của khách hàng về việc tham gia quảng cáo phòng khám bên Chị.

Trường hợp chị có thắc mắc gì về việc xin giấy phép quảng cáo, Chị liên hệ lại Luật Gia Nghiêm để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 2: Phòng khám bên tôi chưa có giấy phép hoạt động thì có xin giấy phép quảng cáo được không ?

Trả lời: Theo quy định Phòng khám bên mình phải được cấp giấy phép hoạt động rồi thì mới tiến hành xin giấy phép quảng cáo được. Khi xin giấy phép quảng cáo thì mọi nội dung quảng cáo phải phù hợp với giấy phép hoạt động phòng khám.

Câu 3: Công ty tôi tiến hành thiết kế Maket quảng cáo cho Phòng khám nhưng tôi không biết trên Maket đó cần phải có những nội dung gì. Mong công ty tư vấn cho tôi.

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định:

“ Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có các nội dung sau đây:

 1. a) Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động;
 2. b) Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép”

Như vậy trên Maket bên mình cần có 2 nội dung bên trên. Ngoài ra những nội dung khác trên Maket phải phù hợp với giấy phép hoạt động phòng khám.

Trên đây là tư vấn của Luật Gia Nghiêm liên quan đến Thủ tục xin giấy phép quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Luật Gia Nghiêm để được hướng dẫn, giải quyết.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 0931.786.255 – 0982.925.255 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ trọn gói.


Bài viết liên quan

Đánh giá