lienhe@luatgianghiem.vn

Thủ tục công nhận văn bằng

Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài

Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài

Bạn đi du học từ nước ngoài hoặc học theo chương trình liên kết đào tạo tại Việt Nam và được cơ sở giáo dục nước ngoài cấp văn bằng , bạn có mong muốn sử dụng văn bằng này tại Việt Nam để phục vụ cho công việc của mình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thủ tục công nhận văn bằng không phải là thủ tục bắt buộc mà tùy thuộc vào nhu cầu của từng cá nhân hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi bạn đang công tác. 

Nắm vững được các quy định của pháp luật cũng như có kinh nghiệm thực tế cũng như đã hỗ trợ thành công cho rất nhiếu khách hàng, Luật Gia Nghiêm hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục này hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục này.

Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài

Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019;
 • Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

II. Những văn bằng được công nhận tại Việt Nam

 • Văn bản này được áp dụng đối với bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông; bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; bằng tốt nghiệp cao đẳng; bằng tốt nghiệp đại học; bằng thạc sĩ; bằng tiến sĩ (sau đây gọi chung là văn bằng), do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.
 • Văn bản này không áp dụng đối với các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam sau khi hoàn thành một phần trong chương trình đào tạo hay kết thúc một khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng ngắn hạn.

III. Hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng

1. Hồ sơ bắt buộc theo quy định:

 • Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Các bạn lưu ý hiện nay tất cả các trường hợp hồ sơ công nhận văn bằng trước khi gửi hồ sơ phải kê khai đơn đề nghị online trên trang https://naric.edu.vn/ để có mã số hồ sơ.
 • Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng Đại học xin công nhận; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);
 • Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo bằng;
 • Trong trường hợp học liên thông hoặc chuyển tiếp vào trình độ đại học phải có minh chứng bằng và bảng điểm bậc dưới;
 • Ngoài ra đối với một số trường hợp cụ thể các bạn cần phải cung cấp thêm những hồ sơ như sau:
  • Đối với trường hợp học theo chương trình liên kết của trường Việt Nam với trường nước ngoài (học 100% tại Việt Nam) thì hồ sơ công nhận văn bằng bắt buộc phải có Chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL, còn cụ thể là trình độ bao nhiêu thì tùy thuộc vào từng chương trình liên kết do Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam phê duyệt, nhưng thông thường là IELTS 5.5 hoặc 6.0 trở lên hoặc có thể quy đổi với trình độ TOEFL tương đương.
  • Đối với trường hợp học theo chương trình liên kết nhưng phân theo giai đoạn: giai đoạn 1 học tại Việt Nam, giai đoạn 2 học tại nước ngoài hoặc ngược lại thì không cần phải có chứng chỉ tiếng Anh nhưng phải có xác nhận của trường Việt Nam là đã hoàn thành khóa học tại Việt Nam.

2. Hồ sơ bổ trợ giúp cho tiến độ thẩm định nhanh hơn:

 • Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt được phụ lục văn bằng (nếu có);
 • Hộ chiếu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu minh chứng hình thức đào tạo (gồm các trang trừ trang trắng);
 • Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, đề nghị Anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. 

IV. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

 • Văn bằng Đại học xin công nhận;
 • Kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài;
 • Hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng ký vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

V. Thủ tục công nhận văn bằng của Luật Gia Nghiêm

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục;
 • Hỗ trợ soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
 • Hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có;
 • Hỗ trợ khách hàng nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng;

Câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi 1: Tôi học 05 năm tại Nga và được cấp bằng Specialist như vậy của tôi tương đương trình độ gì ở Việt Nam?

Luật Gia Nghiêm trả lời:

Bạn sẽ được nhận công văn có đầy đủ thông tin công nhận trình độ là Chuyên gia. Theo hiệp định giữa chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và chính phủ LB Nga: “Bằng thạc sĩ cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bằng chuyên gia (“диплом специалиста”) và Bằng thạc sĩ (“диплом магистра”) cấp tại Liên bang Nga được công nhận tương đương để tiếp tục học tập, trong đó có việc học chương trình tiến sĩ tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chương trình nghiên cứu sinh (аспирантура) tại Liên bang Nga, và được hành nghề phù hợp với học vị và trình độ chuyên môn ghi trong các văn bằng này ở cả hai quốc gia”.

Văn bằng Chuyên gia này được học thẳng lên Tiến sĩ tại Việt Nam.

Câu hỏi 2: Có bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL khi công nhận văn bằng học chương trình liên kết?

Trên thưc tế khi tư vấn cũng như hỗ trợ thủ tục công nhận văn bằng cho khách hàng chúng tôi nhận ra rằng khi học viên tham gia khóa học theo chương trình liên kết thì các trường sẽ hỗ trợ học viên đảm bảo đủ điều kiện về ngoại ngữ bằng cách: cho thi đầu vào, nếu thi qua sẽ đủ điều kiện học hoặc tạo điều kiện cho học ngoại ngữ ở kỳ đầu tiên của năm học chứ không bắt học viên cung cấp ngay từ ban đầu chứng chỉ ngoại ngữ theo đúng yêu cầu của chương trình liên kết, dẫn đến một trường hợp khi học viên học xong, được cấp văn bằng và thực hiện thủ tục công nhận văn bằng thì mới biết mình phải có chứng chỉ này, làm cho học viên cảm thấy bị hoang mang.

Do đặc điểm của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh (không qua phiên dịch) nên người học cần bảo đảm năng lực tiếng Anh do các trường đại học ở nước ngoài quy định, chi tiết trong Đề án xin cấp phép và Quyết định phê duyệt cho chương trình liên kết đào tạo.

Chỉ chấp nhận chứng chỉ IELTS và TOEFL:

Chứng chỉ Cambridge FCE (trình độ B2) theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tương đương với trình độ IELTS từ 5.5 đến 6.5; hoặc TOEFL 500 đến 550. Tuy nhiên, các trường đại học ở nước ngoài tuyển sinh chỉ chấp nhận chứng chỉ IELTS và chứng chỉ TOEFL thi tại Việt Nam mà chưa chấp nhận các chứng chỉ khác.

Hiện nay, chỉ có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL minh chứng năng lực ngoại ngữ để sử dụng cho việc đi du học hoặc theo học các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài học 100% bằng tiếng Anh. Các chứng chỉ khác thi tại Việt Nam tương đương trình độ B2 CEFR chưa được chấp nhận cho người học chương trình liên kết đào tạo bởi các lý do sau:

– Công nhận văn bằng cũng có thể coi là giai đoạn hậu kiểm việc thực hiện các chương trình liên kết đào tạo. Từ khi Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 ban hành đến nay, hàng nghìn cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng theo học chương trình liên kết đào tạo có kèm theo chứng chỉ tiếng Anh B2 FCE của Cambridge thi tại nhiều cơ sở trong nước, và chứng chỉ tiếng Anh B2 do các trường đại học trong nước cấp.

Câu hỏi 3: Tôi học xong chương trình Cao đẳng tại Hàn Quốc và được cấp bằng Cao đẳng nhưng tôi gửi hồ sơ công nhận văn bằng về Cục Quản lý chất lượng giáo dục thì được trả lời là văn bằng của tôi không thuộc thẩm quyền công nhận của Cục Quản lý chất lượng giáo dục nên không thực hiện được việc công nhận, vậy là như thế nào?

Luật Gia Nghiêm trả lời:

Đối với văn bằng Cao đẳng thì thẩm quyền công nhận văn bằng không thuộc về Cục Quản lý chất lượng giáo dục mà thuộc thẩm quyền của Vụ Đào tạo chính quy – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư 34/2017-TT-BLĐTBXH.

Do đó bạn phải gửi đầy đủ hồ sơ công nhận về Vụ Đào tạo chính quy – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để được thực hiện việc công nhận văn bằng Cao đẳng này.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 0931.786.255 – 0982.925.255 để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục trọn gói.

Chia sẻ bài viết