lienhe@luatgianghiem.vn

Đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là việc làm vô cùng cần thiết khi cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo ra một sản phẩm nghệ thuật hoặc trí tuệ như: sách, tranh, ảnh, kịch bản phim, phần mềm máy tính…

Để tránh tình trạng tranh chấp xảy ra quý khách hàng nên đăng ky sớm nhất tác phẩm của mình tại Cục Bản quyền tác giả. Luật Gia Nghiêm xin tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như sau:

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

I. Cơ sở pháp lý

• Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

• Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của sở hữu trí tuệ vê quyền tác giả và quyền liên quan;

• Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 sửa đổ bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP;

• Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.

II. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

1.Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

Cục Bản quyền tác giả – Bộ văn hóa thể thao và du lịch

2. Các hình thức của tác phẩm đăng ký bản quyền

• Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

• Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

• Tác phẩm báo chí;

• Tác phẩm âm nhạc;

• Tác phẩm nhiếp ảnh.

• Tác phẩm kiến trúc;

• Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

• Tác phẩm tạo hình;

• Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

• Tác phẩm điện ảnh;

• Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

• Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính

3. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục

• Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

• Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn được ủy quyền;

• Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của bên sở hữu;( Nếu công ty là chủ sở hữu)

• Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

• Giấy cam đoan của tác giả đối với kịch bản chương trình truyền hình;(Nếu là cá nhân)

• Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu /Quyết định giao việc / Hợp đồng thuê giữa bên sở hữu và tác giả chương trình truyền hình; ( Nếu công ty là chủ sở hữu)

• 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

• Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

4. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện thủ tục: 15 ngày làm việc

III. . Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện

• Tư vấn đăng ký quyền tác giả

• Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

• Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;

• Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho khách hàng

• Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

• 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều

• Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu chủ sở hữu là tổ chức;

Bản sao CMND đối với tác giả, đồng tác giả (Nếu có).


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết
Call Now Button

Liên hệ với chúng tôi